Strona domowa > Odrobina wiedzy o 3D

Odrobina wiedzy o 3D

Trójwymiarowo widzimy na co dzień bez żadnego problemu i bez dodatkowych przyrządów.
Po prostu nasz mózg tworzy wrażenie głębi dzięki różnicom, jakie istnieją między obrazami w prawym i w lewym oku.

Jednak próby zapisania obrazu rzeczywistości w taki sposób, aby potem można było doznać tego samego wrażenia głębi patrząc na zapisany obraz, przez długi czas były nieudane. Ale na krótko przed wynalezieniem fotografii, w 1838 roku, Brytyjczyk Sir Charles Wheatstone wymyślił jak skierować obrazy zarejestrowane z lewego i prawego punktu widzenia do odpowiadających im oczu - przy pomocy odpowiednio ustawionych luster.

I okazało się, że to działa!  Szanowni członkowie Królewskiej Londyńskiej Akademii Nauk w trakcie specjalnego pokazu mogli obejrzeć w trójwymiarze bryły geometryczne narysowane przez wynalazcę (fotografia jeszcze wtedy nie istniała...).

Od tamtego czasu powstało nieprawdopodobne mnóstwo przyrządów, technik i metod do tworzenia i oglądania obrazów i fotografii trójwymiarowych (zwanych też stereoskopowymi lub 3D).

Mały wycinek z tego bogactwa chcemy Ci pokazać w naszym Muzeum Trójwymiaru.

Więcej info o stereo-3D...