Wydawnictwa

Opis

Książki z obrazami 3d i o trójwymiarze, broszury, ulotki - czyli to wszystko, co robią drukarnie.

Wydawnictwa:  Photographing in 3D (Fotografowanie w trójwymiarze)
Jak piszą autorzy (uznani fotografowie 3D) ich celem było przedstawienie wskazówek, jak robić i oglądać fotografie 3D przy użyciu niedrogiego, dostępnego wyposażenia. Zawiera też wiele ciekawych stereogramów w postaci par równoległych.

Wydawnictwa:  Stereogramy na komputerze
Książka zawiera podstawowe informacje o mechanizmie postrzegania głębi oraz szczegóły komputerowego tworzenia autostereogramów oraz anaglifów. Dołączona jest dyskietka z programem RDSdraw do generacji stereogramów.

Wydawnictwa:  Magic Eye
Po wybuchu zainteresowania opisywanymi w tej pozycji obrazami autostereoskopowymi w Japonii i Korei, jest to pierwszy z całej serii album takich obrazów wydany w USA. Opisuje podstawy powstawania i sposoby oglądania autostereogramów.